Saturday, May 28, 2011

ટેટ ની પરીક્ષા

ટેટ ના ફોર્મ ભરવા માં અદભુત ધસારો.          ટેટ ની પરીક્ષા  
૧,૦૦,૦૦૦ ફોર્મ ભરાઈ ચુક્યા છે.

શું તમે બી.એડ કે પી.ટી.સી ની લાયકાત ધરાવો છો?

તો રાહ ના જુઓ આજે જ તમારું ફોર્મ ભરી દો 

પછી રહી ના જવાય!

બેસ્ટ ઓફ લક   

No comments:

Post a Comment